Foto maken en opslaan als pdf

Geplaatst op: 14.04.2019

Als deze optie niet is geselecteerd en voor het bestand een lettertype wordt gebruikt dat niet kan worden ingesloten, wordt met de PDF-lezer mogelijk een vervangend lettertype gebruikt.

Tijdens het omzetten naar PDF wordt het desbetreffende bestand gecontroleerd aan de hand van de opgegeven standaard.

Hierdoor is een hogere compressie mogelijk. Klik op Accepteren voor elke correctie. Zie Dialoogvenster gescande PDF optimaliseren voor meer informatie over de opties in het dialoogvenster. Een verwijzing naar meer informatie over de wijze waarop het document moet worden afgedrukt. Typ of selecteer een naam voor de presentatie in de lijst Bestandsnaam.

Acrobat maakt een laag tekst in de PDF die kan worden doorzocht, of gekopieerd melatonine slecht voor gezondheid geplakt in een nieuw document.

Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Publisher of Publisherfoto maken en opslaan als pdf, moet u een locatie en een map kiezen.

Alleen de equivalente proceskleuren worden omgezet in de opgegeven kleurruimte. Selecteer in de lijst Opslaan als de gewenste grafische-bestandsindeling.

Klik in het dialoogvenster Tekst herkennen op Bestanden toevoegen , kies Bestanden toevoegen , Mappen toevoegen of Geopende bestanden toevoegen. Bij een resolutie van dpi en hoger is de verwerkingssnelheid lager en worden de gecomprimeerde pagina's groter.

Tips voor scannen

In de secundaire werkbalk selecteert u een paginabereik en een taal voor tekstherkenning. Raadpleeg de documentatie van de scanner voor informatie over de beschikbare opties. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl onder Plakken en klik op Plakken speciaal. Klik onder Huidige exporteren op het gedeelte van het notitieblok dat u als PDF wilt opslaan.

Contact opnemen met ondersteuning.

Wijzig eventueel de naam van het bestand. In de secundaire werkbalk foto maken en opslaan als pdf u een paginabereik en een taal voor tekstherkenning. Selecteer uw Office-programma in de vervolgkeuzelijst.

Bij deze set opties wordt PDF 1. In de volgende tabel worden enkele functies vergeleken van PDF-bestanden die met de verschillende compatibiliteitsinstellingen zijn gemaakt. Voor het downsamplen van afbeeldingen kiest u een interpolatiemethode Gemiddelde downsamplen naar, Subsamplen naar of Wasmachine aansluiten kraan opendraaien downsamplen naar en voert u de gewenste resolutie in in pixels per inch.

Bedankt voor uw feedback.

Voor ZIP-compressie biedt Photoshop een optie voor 8-bits afbeeldingskwaliteit. DeviceN-kleurruimte met 8 kleuren wordt ondersteund. Klik op het het pictogram Instellingen en geef op of u een PDF-Portfolio van de bestanden wilt maken, geef het aantal pagina's voor elk bestand en een voorvoegsel voor de bestandsnaam op. Dit is belangrijk als uw document naar een grote, professionele drukpers wordt verzonden.

Voorinstellingen voor scannen configureren Windows. Hiermee optimaliseert u het PDF-bestand zodat het snel kan worden weergegeven in een webbrowser. Alle mogelijke woorden op de pagina worden omkaderd. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties? Klik op Opslaan als en selecteer in de lijst Opslaan als de gewenste grafische-bestandsindeling.

Een papieren document naar PDF scannen

Alleen Windows Klik op de knop Opties om de scanneropties op te geven. Klik op Opslaan als. Als u de instellingen wilt wijzigen, klikt u op het Instellingen  -pictogram.

Klik onder aan het Word Online-venster op Office helpen verbeteren. Als een PDF-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, worden bitmaps van tekst foto maken en opslaan als pdf en worden deze bitmapgebieden vervangen door woorden en tekens.

De pagina wordt gescand en het volgende venster verschijnt: Hiermee geeft u het webadres op voor meer informatie over het register, foto maken en opslaan als pdf. Als de kwaliteit van de afdruk belangrijker is dan de bestandsgrootte, klikt u op Afdrukken met hoge kwaliteit?

Als u de optische tekenherkenning uitvoert op gescande uitvoer, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, blijft de opmaak van het bestand behouden.

Opslaan in de Photoshop PDF-indeling. Aanbevolen als de gescande afbeelding een zo getrouw mogelijke weergave van het origineel moet zijn.

Informatie over de Photoshop PDF-indeling

Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik vervolgens op Opslaan als afbeelding. Hiermee bepaalt u of er een kleurprofiel in het bestand wordt opgenomen. DeviceN-kleurruimte met maximaal 31 kleuren wordt ondersteund.

Tekst in n document herkennen. Maak PDF's van de scannerinterface; als u klikt op het pictogram van de instellingen of het tandwieltje, worden alle instellingen voor de geselecteerde optie weergegeven. Standaard wordt de standaardlandinstelling gekozen als OCR-taal.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:10

Nieuw nieuws